xóa hình xăm

Thực hiện xoá hình xăm có đau không vậy

02/2015 09

Câu hỏi: Tôi nghe nói, xóa xăm bằng Laser YAG tại Thẩm mỹ viện Phú Xuân rất hiệu quả, tuy nhiên tôi rất sợ đau. Mong bác sĩ tham mưu giúp tôi xóa hình xăm có đau không và uổng xóa xăm là bao nhiêu? (