nội soi

Cắt tuyến mồ hôi nách nội soi có an toàn không

04/2015 01

Chào bác sĩ! Tôi bị hôi nách cũng khá lâu rồi mà chưa tìm ra cách chữa trị. Tôi có biết đến phương pháp hút tuyến nội soi mồ hôi nách duyệt y một đồng nghiệp. Vậy thầy thuốc cho tôi hỏi phương pháp nộ