ngủ mơ thấy nước

Mơ thấy nước là điềm tốt hay xấu?

05/2015 23

Nước là sự sống, là chất sống của tinh thần và là dòng chảy của năng lượng cuộc sống. Nước là tượng trưng của ý thức, tri thức, chữa bệnh. xỉn thấy nướ